She mad

Ljudi žele da budu pametni, pa odustanu od religije i posvete se pozitivnom razmišljanju i motivacionim govornicima.

Ljudi izigravaju moralne vertikale.

Priča mi o nekoj usamljenoj ženi, a ja mislim da priča o sebi.

Često se grubo našali na svoj račun, a ja ne znam kako to da shvatim.

Komentariši