Thorns, Roses and Asses

Ubo sam se na trn!

26.11.2017.

She mad

Ljudi žele da budu pametni, pa odustanu od religije i posvete se pozitivnom razmišljanju i motivacionim govornicima.

Ljudi izigravaju moralne vertikale.

Priča mi o nekoj usamljenoj ženi, a ja mislim da priča o sebi.

Često se grubo našali na svoj račun, a ja ne znam kako to da shvatim.


Roses and Thorns
Ti si čisti, rođeni umjetnik. Isključivi umjetnik... Kamo sreće da si samo bio malo solidniji, malo ozbiljniji, pa da ti ta ista tvoja umjetnička narav nije praktično postala zaprekom i za sam tvoj dalji umjetnički razvoj... Ti si se u svijetu realnih činjenica kretao kao u svijetu umjetnosti. Za tebe je život bio teatar. I za tebe bi se moglo reći: amavit spectacula tragica. Pristupio si životnim faktorima kao izvorima impresija, kao izvorima senzacija. Prosto si se hranio njima, prosto si se opijao, zagrcavao njima. Tvojom glavom nije nikad prošla nijedna jedincata misao: sve što si ti držao da je misao, bila je u stvari sama, sušta slikovitost, sama igra senzibilnosti, sama zabava čuvstvovanja. Pa makar i čuvstvovanja bola - i to je bilo dobro, samo da se čuvstvuje!


Asses
2405