Thorns, Roses and Asses

Ubo sam se na trn!

16.10.2017.

Farbanje

Ofarbala se, čekam je, gledam, nije mi ovo ona ista cura. Kaže mijenja boju kose često. Vidim mala, vidim, mijenjaš ti svašta nešto često prečesto.
Ponudili joj posao, ajde, bila bi prva cura s kojim izlazim, a koja ima svoj novčanik. Ja sam đentlemen jel, ali lijepo je to, nek se osjeti korisnom.
Svirao sam joj ovo na gitari, nije vala nešto oduševljena bila. Možda sam prestO da izlazim sa đecom koju kupim jeftinim forama. Nije loša mala, nije.


Roses and Thorns
Ti si čisti, rođeni umjetnik. Isključivi umjetnik... Kamo sreće da si samo bio malo solidniji, malo ozbiljniji, pa da ti ta ista tvoja umjetnička narav nije praktično postala zaprekom i za sam tvoj dalji umjetnički razvoj... Ti si se u svijetu realnih činjenica kretao kao u svijetu umjetnosti. Za tebe je život bio teatar. I za tebe bi se moglo reći: amavit spectacula tragica. Pristupio si životnim faktorima kao izvorima impresija, kao izvorima senzacija. Prosto si se hranio njima, prosto si se opijao, zagrcavao njima. Tvojom glavom nije nikad prošla nijedna jedincata misao: sve što si ti držao da je misao, bila je u stvari sama, sušta slikovitost, sama igra senzibilnosti, sama zabava čuvstvovanja. Pa makar i čuvstvovanja bola - i to je bilo dobro, samo da se čuvstvuje!


Asses
2405